Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Ръководител катедра

Проф. д-р Ирини Дойчинова, дхн
Тел.: (+359-2) 9236-506
Електронна поща: idoytchinova@pharmfac.mu-sofia.bg

История

Катедра „Химия” е основана като самостоятелна катедра към Фармацевтичен факултет на Медицински университет София през 1959 година. Дотогава всички курсове по неорганична химия, аналитична химия и физикохимия са водени от преподаватели по съответните дисциплини от Факултета по природни науки и математика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2010 година към катедрата се присъединява и преподаването по органична химия.

От основаването и до наши дни ръководители на Катедрата са били:  проф. д-р Димитър Трендафилов, проф. дхн Омортаг Будевски, проф. дфх Димитрия Михайлова, проф. д-р Дарвин Иванов.

Състав на катедрата

Дисциплини, преподавани в катедрата

Задължителни дисциплини:

 • Обща и Неорганична Химия –  I, II семестър, , I курс
  (лекции – 45 часа, практически упражнения – 75 часа)
 • Аналитична химия  –  III, IV семестър, , II курс
  (лекции – 60 часа, практически упражнения – 120 часа)
 • Физикохимия – IV, V семестър, II и III курс
  (лекции – 45 часа, практически упражнения – 45 часа);
 • Фармакокенетика – IX семестър, V курс
  (лекции – 14 часа, практически упражнения – 42 часа)

Факултативна дисциплина:

 • Лекарствен дизайн- IX семестър, V курс
  (лекции – 30 часа, практически упражнения – 30 часа);

Следдипломно обучение по Клинична фармация

 • Анализ на лекарства и метаболити в биологични среди
  (лекции – 20 часа, практически упражнения – 20 часа);
 • Фармакокинетика и биофармация (съвместно преподаване с Катедра „Технология на лекарствата с биофармация”)
  (лекции – 12 часа, практически упражнения – 20 часа)

Научни лаборатории към Катедрата:

 • Лаборатория по лекарствен дизайн и биоинформатика
 • Лаборатория по координационна химия
 • Лаборатория по синтез на БАВ
 • Лаборатория по анализ на БАВ

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)