Страници

АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес:

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000

Секретар – Декан / Деловодство

Паулина Шикова

Ралица Ангелова

 кабинет № 125

+359 2 9236 604,

+359 2 9879 874.

Деканат 1 – Студенти обучаващи се на български език

Емилия Иванова

Марияна Кискинова

 кабинет № 211

+359 2 9236 504,

Деканат 2 – Студенти обучаващи се на английски език

Нели Митова

Любомира Видрова

 кабинет № 210

+359 2 9236 579,

Главен счетоводител:

Ирена Рангелова

 кабинет № 220

+359 2 9236 590.

Касиер, счетоводство:

Росица Костова

 кабинет № 222

+359 2 9236 550.

Финансов контрольор:

Георги Видров

 кабинет № 505

+359 2 9236 607.

Икономист ТРЗ, той и ЧР:

Емилия Нинова

 кабинет № 205

+359 2 9236 536

Административно стопанска служба:

Петранка Михайлова

 кабинет № 504

+359 2 9236 563.

Библиотека:

Николинка Капитанска

Десислава Русева

 кабинет № 333

+359 2 9236 539.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)