Страници

КАТЕДРА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ"

Ръководител катедра

Проф. д-р Александър Златков, дфн
Тел.: (+359-2) 9236-505
Електронна поща: azlatkov@pharmfac.mu-sofia.bg

История

Катедрата е основана през 1942, като част от секция Фармация на Факултета по естествени науки и математика на СУ „Климент Охридски“. В началото тя е част от катедра „Фармакогнозия и Галенична фармация“, а по-късно през 1947 става самостоятелна катедра. Проф. Д-р Трендафил А. Трендафилов (1907-1976) е бил един от основателите  и пръв ръководител на катедрата. След пенсионирането му през 1972, Професор Д-р  Иван Исаев (1920-1995) става ръководител катедра „Аптечна и Промишлена  технология на лекарствата“. Професор Д-р Евгений Минков е бил ръководител на катедрата в периода 1985-2000 г. В периода, 2000- 2021 г, ръководител на катедра „Технология на лекарствените средства и Биофармация е Професор Д-р Николай Ламбов

 • Галенична фармация (1945-1963);
 • Технология на лекарствените форми – 1963;
 • Промишлена технология на лекарствените форми и Галенични продукти – 1963;
 • Технология на лекарствата – 1980;
 • Технология на лекарствените форми и Биофармация – от 1995
 • Организация и икономика на аптечната система и медицински изделия (1951-1972).

С въвеждането на Промишлена фармация, като учебна дисциплина през 1967 гост преподаватели водят четенията по Техническо и инженерно  чертане, Топлотехника, Процеси и апарати във фармацевтичната промишленост, Парфюмерия и козметика,Организация и икономика на фармацевтичното производство (до 1973).

Дисциплини преподавани в катедрата

Задължителни дисциплини:

 • Технология на лекарствата и Биофармация – V-VII семестър
  (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа).
 • Биофармация и фармакокинетика (съвместно преподаване с Катедра „Химия“) – IX семестър
  (лекции – 30 часа, практически упражнения – 90 часа).

Свободно избираеми дисциплини:

 • Технологичен и Биофармацевтичен контрол на лекарствени продукти;
 • Технология на козметичните продукти;
 • Стабилност, стабилизиране и прогнозиране на стабилността на лекарствените форми;
 • Технологични аспекти на лекарствени форми за приложение в окото;
 • Лекарствени форми за локално приложение в дерматологията;
 • Ректални и вагинални лекарствени форми;
 • Клинична и болнична  фармация.
 • Добра производствена практика при производството на лекарствени продукти.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)