Страници

АКТУАЛНО

Указания за провеждането на преддипломен стаж в аптека (6 месеца) на студентите от 5 курс, Фармацевтичен факултет, МУ-София, 2024 г.

Уважаеми колеги,

от 5.03. 2024 г., вторник започва регистрацията за преддипломен стаж в аптека, на студентите от 5 курс, които са положили успешно всички изпити и са завършили семестриално. 

За целта всеки студент, трябва да избере желаната от него Аптека от приложения списък с  Аптеки и да изпрати имейл с желаната от него за провеждане на преддипломен стаж аптека до отговорника за стажа на Фармацевтичен факултет – Проф. Валентина Петкова, дфн (vpetkova@pharmfac.mu-sofia.bg).

Необходимо предварително условие е и прилагането в имейла на документ удостоверяващ заплатена семестриална такса, което следва да се удостовери и от Деканат 1, за всеки конкретен студент.

Всеки студент ще получи по електронен път, писмо удостоверяващо аптеката, в която ще провежда преддипломен стаж, датата на началото на стажа, както и допълнителни указания относно организацията, периодичния контрол и удостоверяването на положения стаж в аптека.  

 

Актуално

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)