Страници

УЧЕБЕН ПЛАН

МАГИСТРАТУРА „ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ С ФАРМАКОИКОНОМИКА”

Учебна дисциплина

Изпит/

семестър

Общо часове

Лекции

семестър

Упражнения

І-ви

семестър

ІІ -ри семестърІІІ-ти семестърECTS (общо)
Въведение в медицината и социалните наукиІ6030302/2  5
Въведение в ЗИ и ФИІ6030302/2  5
Фармацевтична система и пазарен достъпІ6030302/2  5
Количествен анализ в ОЗТІ6030302/2  5
Здравни технологии и принципи на ОЗТІ6060604/4  10
Синтез на доказателстваІ6030302/2  5
ОЗТ и ФИ в практиката на различни системиІІ804040 

2,5/

2,5

 8
ЗИ  и ФИ оценкиІІ804040 5/3 8
Моделиране – епидемиологични и ФИ моделиІІ804040 5/3 8
Статистически методи и е-здравеопазванеІІ753045 2/3 6
Здравна дипломация по света (СИД)ІІІ603030  2/25
Здравна политика и мениджмънт (СИД)ІІІ603030  2/25
Стаж и магистърска тезаІІІ60 

60

самоподготовка

  6020

 

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)