Страници

РЪКОВОДСТВО

Проф. М.Димитров,дф

Заместник декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на български  и английски език:

Проф. И.Кръстева, дфн

Заместник декан по акредитация и атестация

Проф. Александър Златков, дфн

Декан на Фармацевтичен факултет
Проф. Кр.Йончева, дфн

Заместник декан по научно-изследователската дейност и международната интеграция:

Доц П. Недялков, дф

Заместник декан по обществени поръчки и проектно финансиране

Проф. Александър Златков, дфн

Декан на Фармацевтичен факултет

Проф. М.Димитров,дф

Заместник декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на български  и английски език:

Проф. Кр.Йончева, дфн

Заместник декан по научно-изследователската дейност и международната интеграция:

Проф. И.Кръстева, дфн

Заместник декан по акредитация и атестация

Доц П. Недялков, дф

Заместник декан по обществени поръчки и проектно финансиране

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)