Страници

Колоквиуми след завършен преддипломен стаж и конспекти/програми за Държавен изпит

Фармацевтична химия

Фармакогнозия

Социална фармация и фармацевтично законодателство

Фармакология и токсикология

Технология на лекарствените форми и биофармация

Актуално

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)