Страници

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРИ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Във Фармацевтичния факултет се предлагат възможности за разработване на докторантури по всички специалности, преподавани във факултета. Те се отнасят към следните научни направления:

  • Технология на лекарствените форми с биофармация;

  • Фармакогнозия и фитохимия;

  • Фармакология

  • Токсикология;

  • Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;

  • Организация и икономика на фармацията;

  • Неорганична, Органична, Аналитична и Физикохимия.

Съществуват три форми на обучение на докторанти:

  • Редовна за български и чуждестранни докторанти със срок на провеждане 3 години;

  •  Задочна за български и чуждестранни докторанти със срок на провеждане 4 години;

  • Самостоятелна подготовка на дисертационен труд за преподаватели и сътрудници на Фармацевтичния факултет.

Зачисляването в докторантура за български граждани се извършва след разрешение от МОН, провеждане на приемни изпити и заплащане на еднократна такса (за редовна) и двукратна такса (за задочна) докторантура. Редовните докторанти получават държавна стипендия по време на обучението си.

Зачисляването в докторантура за чуждестранни граждани се извършва след разрешение от МОН. Цялостното управление на приемането и провеждането на докторантурата, финансовата обезпеченост и защитата се регулират с държавни нормативни документи (закони, постановления и наредби) и “Правилник за кандидатстване и провеждане на докторантурата в Медицински университет – София”.

 

Докторски програми- анотации

НАУЧНА СПЕЦИЛНОСТ

АКТУАЛНО

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)