Страници

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

СПЕЦИАЛНОСТ „ФАРМАЦИЯ”

Учебна дисциплина

изпит/

семестър

часове

общо

лекции

упраж-

нения

I-ви

курс

II-ри

курс

III-ти

курс

IV-ти

курс

V-ти курс

 

Кредити

(ECTS)*

 
Ауд. заетостобщо 
семестърÞIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
1. Висша математикаI6030302/22.55 
2. Молекулярна биологияI6030302/22.55 
3. История на фармациятаІ303002/01.53 
4. Обща и неорганична  химияІІ12045752/31/2510 
5. Физика и биофизикаІІ9060302/12/13.57 
6. Латински езикІІ600600/20/22.55 
7. Чужд езикІІ600600/20/22.55 
8. СпортII600600/20/22.55 
9. Статистически методи във фармациятаІІ4515301/224 
10. Анатомия на човекаІІ4530152/124 
11. Физиология на човекаІІІ9060302/02/23.57 
12. ПатоанатомияIII3015151/1      1.53 
13. Информационни технологииІІІ300300/21.53 
14. ПатофизиологияIV6030302/22.55 
15. Аналитична химияІV180601202/42/47.515 
16. Органична химияІV180601202/42/47.515 
17. Микробиология с вирусологияІV12060602/22/2510 
18.Физикохимия с колоидна химияV9045452/21/13.57 
19. Фармацевтична ботаникаV12060602/22/2510 
20. Медицински изделияV300300/21.53 
21. БиохимияV9045453/33.57 
22. Фармацевтична химия225901353/3/23/2/2918 
23. Технология на лекарствените  форми – І ч.210601502/52/58.517 
24. Клинична химия6015451/32.55 
25. Фармакогнозия – І частVІІ210601502/52/58.517 
26. ФармакологияVІІ180601202/32/57.515 
27. Социална фармация и фарм. законодателствоVII15060902/32/3612 
28. Хигиена и екологияVII4530152/124 
29. Технология на лекарствените форми – ІI ч.VIII225601652/52/6918 
30. Фармацевтичен анализVIII225601652/52/6918 
31. ФармакоикономикаVIII7530452/336 
32. ТоксикологияVIII9030602/43.57 
33. Медицинска генетикаVIII3015151/11.53 
34. ФармакотерапияIX15060902/32/3612 
35. Биофармация и фармакокинетикаIX12030902/6510 
36. БроматологияIX6030302/22.55 
37. Фармакогнозия – II ч.IX9030602/43.57 
38. Фармацевтични грижи7530452/336 
39. Избираема дисциплинаIX6030302/22.55 
всичко: 393014552475         161,5323 

Допълнително изучавани учебни дисциплини за специализацията по време на обучението по ПРОМИШЛЕНА ФАРМАЦИЯ

Допълнително изучавани учебни дисциплини за специализацията по време на обучението по КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ

Учебна дисциплинаСеместър

Лекции/

Упражнения

Кредити

(ECTS)

Ауд. заетостОБЩО
1.Анализ на лекарствени вещества и метаболити в биологични среди30/603,57
2.ФармакоепидемиологияVІІ30/302,55
3.Лекарствена безопасностVІІІ30/302,55
4.Болнична фармацияVІІІ30/4536
5.Клинична фармакокинетикаІХ30/302,55
6.Проблемни случаи на фармакотерапиятаІХ30/302,55
 ОБЩО 180/22516,533

Факултативни дисциплини

  1. Лекарствен дизайн
  2. Хомеопатични лекарства

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)