Страници

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет

Адрес

ул. Дунав №2
София 1000
e-mail: dean@pharmfac.mu-sofia.bg

Сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

бул. Дондуков 4-6

1000, София, България

Декан / Секретар

тел. 02 / 9236 604, 02 / 9879 874

Гл. счетоводител

тел. 02 / 9236 590

Счетоводство

тел. 02 / 9236 510

Деканат 1 - обучение на български език

тел. 02 / 9236 504; e-mail: dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg

Деканат 2 - обучение на английски език

тел. 02 / 9236 579; e-mail: dekanat2@pharmfac.mu-sofia.bg

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)