Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Ръководител катедра

Проф. Константин Василев Митов, дф
Тел.: (+359-2) 9236-545
Електронна поща: kmitov@pharmfac.mu-sofia.bg

История

Катедрата по Организация и икономика на фармацията е основана през 1947г. с въвеждането на лекционния курс по „История на фармацията и Организация на Държавната аптечна мрежа“. Лекционният материал е воден от проф. Анна Боева.  От 1957г. до 1972г. лекциите по организация, планиране и икономика на Държавната аптечна мрежа (без История на фармацията) се водят от доц. Васил Новачков. През 1972г. става независима катедра на Фармацевтичния факултет.

Ръководители на Катедрата от нейното основаване последователно са били доц. Михаил Милев, проф. Друми Байнов, проф. Златка Димитрова и доц. Мона Стефанова.

Катедрата по Организация и икономика на фармацията се включва активно в процеса на изграждане на Националната лекарствена политика в тясно сътрудничество с Изпълнителна агенция по лекарства и Министерство на здравеопазването. Поддържа близки научни и академични отношения със сходни катедри от различни страни в това число: Германия, Дания, Полша, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария, Турция и др.

Дисциплини преподавани в катедрата

  • История на фармацията – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Социална фармация и фармацевтично законодателство – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Фармакоикономика – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Фармацевтични грижи – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Фармакоепидемиология – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Организация, икономика и управление на фармацевтичното производство – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Медицински изделия – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Висша математика – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Приложна математика и математическо моделиране – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа);
  • Компютърна статистика – (лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа).(лекции – 120 часа, практически упражнения – 330 часа).

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)