Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Мария Йорданова Димитрова, дф
Тел.:02 9236-568 
Електронна поща: mdimitrova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Мария Йорданова Димитрова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София през  2008 г.  От 2013 г. е глaвен асистент, а от  2017 г. доцент към катедра „Организация и икономика на фармацията“. Защитава докторска дисертация по „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ на тема “ Фармакоикономически анализ високо активната антиретровирусна терапия за лечение на HIV/СПИН в България“ .

Притежава  специалности по „Организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика“ и „Клинична фармация“,  придобити по линия на СДО в МУ-София, както и магистърска степен по здравна икономика и фармакоикономика от Barcelona School of Management, Universitat Pompeu Fabra.

Понастоящем заема длъжност професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“.

Участва в обучението по „Медицински изделия“, „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ „Фармакоикономика“, „Фармацевтични грижи“, „Управление на качеството във фармацията“, „Фармакоепидемиология“. „Фармацевтичен бизнес“ и „Фармацевтичен маркетингов мениджмънт“, „Регулация на клиничните изпитвания“, „Фармацевтична система“, „Въведение във фармакоикономиката и здравната икономика“ и „ЗИ и ФИ оценки“.

Научно-изследователската работа и приносите й са в областта на фармацевтично законодателство и фармакоикономика.

Автор е в 74 публикации, 4 учебници, 1 монография  с 308 цитирания в индексирани списания в Scopus на Elsevier и Google scholar.

Експерт в областта на здравната икономика, фармакоикономиката и фармацевтичното законодателство и лекарствена безопасност.

Участник в 2 национални научни проекта, финансирани от СМН, МУ-София и ФНИ и в 3 международни научни проекта, финансирани от European Union’s Horizon 2020, COST (European Cooperation in Science and Technology), Erasmus +

Рецензент за научни списания – Journal of Medical Economics, European Journal of Hospital Pharmacy, Pharmacia, както и асоцииран редактор във Frontiers in Pharmacology.

Член на експертни групи към Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Член на професионални организации и асоциации – Българска асоциация по фармакоикономика, Българска асоциация по лекарствена информация, Български фармацевтичен съюз, Българско научно дружество по фармация, ISPOR.

Линк към професионални и научни страници:

https://publons.com/researcher/4231365/maria-dimitrova/

Научни публикации:

  1. Maria Dimitrova, Petya Milushewa, Elina Petrova, Desislava Mihaylova, Nezabravka Tzvetanova, Guenka Petrova. TNBC in Bulgaria: epidemiological data and treatment patterns on real world evidence and patient registries. Biotechnology and biotechnological equipment 2021; IF (2020) = 1.632
  2. Maria Kamusheva, Konstantin Tachkov, Maria Dimitrova, Zornitsa Mitkova, Gema Garcia-Saez, María Elena Hernando, Wim Goettsch and Guenka Petrova. A systematic review of collective evidences investigating the effect of diabetes monitoring systems and their application in health care. Frontiers in Endocrinology-Clinical Diabetes. 2021. IF = 3.644
  3. Luka Vončina, Tea Strbad, Jurij Fürst, Maria Dimitrova, Maria Kamusheva, Megi Vila, Ileana Mardare, Kristina Hristova, Andras Harsanyi, Dragana Atanasijević, Igor Banović, Ana Bobinac. Pricing and reimbursement of patent protected medicines: challenges and lessons from South-eastern Europe. Applied Health Economics and Health Policy. 2021. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40258-021-00678-w IF (2020) = 2.561
  4. Dimitrova, M., Tachkov, K., Petrova, G. Economic consequences of the implementation of national screening program for chronic HCV infection. 2020. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research DOI.1080/14737167.2019.1666000 IF (2020) = 2.032
  5. M. Rotar, A. Preda, O.Lobolova, V. Benkovic, S. Zawodnik, L. Gulacsi, M. Niewada, I. Boncz, G. Petrova, M. Dimitrova et al. Rationalizing the introduction and use of pharmaceutical products: The role of managed entry agreements in Central and Eastern European Countires. Health Policy 2018; doi https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.01.006 IF (2018) = 2.119

 Научни проекти:

  1. European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825162: “HTx: Next Generation Health Technology Assessment to support patient-centered, societally oriented, real-time decision-making on access and reimbursement for health technologies throughout Europe” (H2020-825162, 2019-2023) https://www.htx-h2020.eu/about-htx-project/;
  2. COST Action CA19132 “ENABLE,” supported by the COST (European Cooperation in Science and Technology) https://enableadherence.eu/
  3. COST Action CA18218, European burden-eu of disease network https://www.burden-eu.net/;

Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Project on Joint Curriculum Development in Health Technology Assessment (HTA), финансиран от European Commission ERASMUS.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)