Страници

ERASMUS +

ERASMUS +

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 4 КУРС, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОБМЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

За повече информация:

https://pharmfac.mu-sofia.bg/?p=3837

0
ДОГОВОРИ
0
МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ
0
МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Уважаеми студенти,

През учебната 2019/2020 год ще се провеждат периодични информационни срещи за запознаване с възможностите за практика по програма Еразъм+, на които ще бъдете уведомени за възможните институции, градове и държави.

Приемно време за повече информация в Еразъм офиса във ВМА всяка сряда от 14:00 до 15:30 ч.

Необходими документи за кандидадстване

  • Автобиография(CV – европейски формат)
  • Мотивационно писмо: Мотивационното писмо трябва да бъде в обем до две страници, като е написано на съответния език,с който студентът кандидатства за стажа. В него той трябва да изрази личната си мотивация,защо желае да вземе участие по програмата Еразъм +,дали има опит с други подобни програми и т.н.
  • ПрепоръкaВсеки кандидатстващ студент се нуждае от препоръкa от преподавател в съответната специалност.
  • Интервю: Интервюто се провежда от Комисия,състояща се от 3 хабилитирани лица,преподаватели във ФОЗ. Този компонент има за цел да осъществи лично запознанство и  комуникация с всеки един студент,кандидатстващ по програмата.

Списък на двустранни споразумения по програма Еразъм + (изтегли тук)

Необходимите документи за кандидатстване изпратете на имейл адрес: erasmus@pharmfac.mu-sofia.bg

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)