Страници

ERASMUS+

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 4 КУРС, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОБМЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Започва селекцията за студентска мобилност по програма ERASMUS” за следващата учебна 2021-2022 година

За целта моля желаещите да изпратят на адрес: vpetkova@pharmfac.mu-sofia.bg , с subject “erasmus” до 08.08.2021г. 17:00 часа следните сканирани документи:

  • Молба с указани повече от един университети;
  • Писмо-препоръка от преподавател, който ще бъде ръководител от българска страна;
  • CV;
  • Академична справка.

И тази година поради епидемиологичната обстановка селекцията ще бъде по документи. Ще бъдат класирани студентите с най-висок общ успех и успех по дисциплината, по която ще разработват дипломна работа.

Възможен е и отказ от страна на приемащата страна. 

Актуално

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)