Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Ас. Любомира Радева
Тел.: 
Електронна поща: l.radeva@pharmfac.mu-sofia.bg

Ас. Любомира Радева завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София през 2021 г. От 2022 г. е асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“.

Участва в обучението на български и чуждестранни студенти по дисциплината „Технология на  лекарствените форми“. Притежава научни интереси в областта на фармацевтичната нанотехнология.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)