Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Ас. Ясмина Воденичарска
Тел.: 
Електронна поща: j.vodenicharska@pharmfac.mu-sofia.bg

Ас. Ясмина Воденичарска завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София през  2009 г. От 2022 г. е асистент към катедра„ Технология на лекарствените средства с биофармация“.

Понастоящем заема длъжност асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“.

Участва в обучението на български и чуждестранни студенти по „Технология на лекарствените средства “.

Научни интереси в областта на фармацевтичните нанотехнологии.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)