Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Ac. Иван Стефанов Стамболов
Тел.: (+359-2) 9236-549
Електронна поща: istambolov@pharmfac.mu-sofia.bg

Ас. Иван Стамболов завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София през 2020г.

От 2021 г. е асистент към катедра „Фармакогнозия“.

Участва в обучението по „Фармакогнозия“.

Научно-изследователската работа и приносите на ас. Иван Стамболов са в следните направления на фармацевтична практика: Фармакогнозия и фитохомия.

Член е на Българския фармацевтичен съюз.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)