Страници

АКТУАЛНО

КУРС ЗА КВАЛИФИЦИРАНИ ЛИЦА- Покана за заявяване на интерес

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София организира курс за лица, работещи във фармацевтичната промишленост и изпълняващи длъжността „квалифицирани лица по качеството -QP” във фармацевтични фирми за производство на лекарствени продукти и/или медицински изделия, които не са с висше фармацевтично или медицинско образование.

Курсът е съобразен с изискванията на Европейския съюз и е с продължителност 350 учебни часа, по време на които се изучават дисциплините: Физиология на човека, Биохимия, Микробиология с вирусология, Фармацевтична химия, Фармакогнозия, Фармакология и токсикология, Технология на лекарствените форми и биофармация

Моля, желаещите да се включат в курса, в  срок до 15.12.2023 г., да заявят интерес за участие в курса, на ел. поща: dean@pharmfac.mu-sofia.bg

Заявилите интерес, ще получат допълнителна информация, относно организацията на курса и таксата за обучение на електронната си поща.

Прогнозно начало на курса:  Януари/Февруари 2024 г.

 

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)