Страници

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИ ФАРМАЦЕВТИ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Забележка

Разписът на учебните занятия е актуален към 07.09.2021г.

За извършени промени в разписа на учебните занятия Ви информира поставената пиктограма  UPDATED

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)