Страници

АКТУАЛНО

Заверка на преддипломен стаж – 26.09.2023 и 27.09.2023 г. ( 9:30 ч. – 11:30 ч.)

Уважаеми колеги,

Заверката на преддипломния стаж ще се проведе на 26 и 27.09.2023 г, вторник и сряда от 9:30 ч. до 11:30 ч. в кабинет № 334  (до библиотеката, вляво) от Проф. В.Петкова, дфн.

Във връзка със заверката, е необходимо да представите дневника за стажове, подписан и подпечатан от Управителя на аптеката, 6-те оригинални бележки удостоверяващи полагането на стажа в продължение на 180 дни, както и студентската Ви книжка.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)