Страници

АКТУАЛНО

Държавни изпити- Втора допълнителна изпитна сесия 25.01.2023- 03.02.2023

Държавните изпити за студентите обучавани на български език през втората, допълнителна сесия, ще се провеждат в зала 206 (СДО), 2 етаж, ФФ, ул. Дунав №2.

Сутрин, изпитите ще започват в 8:30 ч., а следобeд в 14:00 ч.

Важна информация: Сумите се превеждат само по банков път (90 лв за един изпит за български студенти и 120 лв за един изпит за чуждестранни студенти обучавани на български език). Платежните документи следва да бъдат сканирани или снимани с мобилен телефон и (задължително) изпращани на имейл: dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg, не по-късно от два дни преди датата на изпита. Възможно е превеждане на необходимата сума за явяване на няколко изпита да става с едно платежно нареждане. Моля, посочвайте в текста на платежното нареждане за явяване на изпит по кои дисциплини е преведена съответната сума, дататa на която искате да се явите и факултетен №. Записването ще става само чрез платежното, изпратено на горепосочения e-mail. 
Банкова сметка за нареждане на преводите:
IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03
BIC: BPBIBGSF
Юробанк България АД

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)