Страници

АКТУАЛНО

Заседание на комисията по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ за участие в НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2”- одобрени кандидати- 27.10.2022 г.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

На 27.10.2022 г. бе проведено заседание на комисията по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“, назначена със заповед № Д-133/22.07.2022 г. и видоизменена със заповед №Д-144/08.09.2022 г. на Декана на Фармацевтичен факултет, в състав:

 

Председател:                     проф. Красимира Йончева

Членове:                            проф. Константин Митов

                                             гл. ас. Александър Шкондров

                                            Емилия Иванова – организатор обучение 

                                            Ирена Рангелова – главен счетоводител 

                                            Емилия Нинова – ТРЗ и ЧР

 

Одобрени за участие в НП „Млади учени и постдокторанти-2“ са следните кандидати:

По модул „Млади учени“

  1. ас. Миглена Смерикарова

  2. гл. ас. Петя Милушева

 

По модул „Постдокторанти“:

  1. ас. Лозан Тодоров, дх

 

Председател:    проф. Красимира Йончева 

Членове:            проф. Константин Митов

                            гл. ас. Александър Шкондров

                            Емилия Иванова – организатор обучение

                            Ирена Рангелова – главен счетоводител

                            Емилия Нинова – ТРЗ и ЧР

 

Декан на Фармацевтичен факултет:

(проф. Александър Златков, дфн)

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)