Страници

АКТУАЛНО

Държавни изпити 2022- Редовна сесия 10.10.2022- 11.11.2022

Уважаеми студенти,

Публикуваме за предварително запознаване, графика за провеждане на Държавни изпити по време на редовната сесия от 10.10 до 11.11.2022 г.

Записването за ДИ по време на редовната сесия е на модулен принцип, т.е. трябва да изберете желания от Вас модул.

Не е възможно за се избират само отделни изпити по дисциплини, това ще е възможно по време на поправителната сесия.

Студентите, от предишни години, които имат само един или два неположени изпита, ще трябва, да изберат също модул, като ще се явят само на изпити, по дисциплините, които не са положили.

Възможно е записване на до 15 студенти, за съответния модул.

Моля, не се записвайте за изпити, ако няма да се явявате, защото така блокирате места, които могат да бъдат използвани от други студенти.

Държавните изпити за студентите обучавани на български език, през редовната сесия ще се провеждат в зала 206 (СДО), 2 етаж, ФФ, ул. Дунав №2.

Записването  за ДИ ще е електронно и ще започне, утре , 1.10, събота в 11:00 ч.

Легенда:

Фармацевтична химия и анализ – ФХ и ФА

Социална фармация и фармацевтично законодателство – СФ и ФЗ

Фармакология и токсикология; Фармакогнозия – ФФТ

Технология на лекарствените форми и биофармация – ТЛФ и Б.

Сутрин, изпитите ще започват в 8:30 ч., а след обяд в 14:00 ч.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)