Страници

АКТУАЛНО

Регистрация за изучаване на свободно избираема дисциплина (СИД) за студентите от 5 курс, през учебната 2022/2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми студенти, 

Моля в срок до  16.09.2023 г., петък, да се регистрирате за желаната за изучаване от Вас, свободно избираема дисциплина (СИД), през зимния семестър, на учебната 2022/23 г., като следва да имате предвид, че е възможна регистрация за изучаване на само една (1) от предложените 19 дисциплини, за зимния семестър на учебната 2022/23 г.

Моля, въвеждайте само фак. № при регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ

 

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)