Страници

АКТУАЛНО

Информация за кандидатстване за настаняване в студентските общежития на МУ-София на студентите приети за обучение в първи курс, за учебната 2023/2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Всички приети студенти за обучение в I-ви курс за учебната 2023/2024г., които желаят да ползват студентските общежития на МУ-София, могат да попълнят онлайн-формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответния факултет/звено и получаване на факултетен номер в срок до 15.08.2023г.

Онлайн-формулярът може да бъде открит на сайта students.mu-sofia.bg в секция „Новини“.

Класирането на първокурсниците за общежития ще бъде обявено на 08.09.2023г. в сайта  students.mu-sofia.bg.

Класираните студенти ще могат да се настаняват при управителя на блока, в който са класирани на 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023 и 21.09.2023, в часовия диапазон 09:00 – 17:00ч.   

Необходими документи при настаняването:

  1. Заверено уверение от съответния деканат – 1 бр.;

  2. Снимка паспортен формат – 2 бр.;

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)