Страници

АКТУАЛНО

Програма Еразъм- учебна 2023-2024 година.

На вниманието на студентите от 4-ти курс

Уважаеми колеги,

Започва селекцията за студентска мобилност по програма Еразъм за следващата учебна 2023-2024 година.

За целта моля желаещите да ми изпратят на адрес: vpetkova@pharmfac.mu-sofia.bg с subject “Erasmus” до 31.07.2023г. 17:00 часа следните сканирани документи:

  • Молба с указани повече от един университет- в случай, че се наложи класиране по второ или трето желание

  • Писмо-препоръка от преподавателя, който ще бъде ръководител-координатор от българска страна

  • CV

  • Академична справка

Селекцията ще бъде по документи, ще бъдат класирани студентите с най-висок общ успех и успех по дисциплината, по която ще разработват дипломна работа. Възможно е и отказ от страна на приемащата страна.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)