Страници

АКТУАЛНО

Въпросник-анкета „Survey on digitalisation in teaching“ в рамките на изпълнение на международен проект „INGENIUM – Алиансът на европейските университети“

Уважаеми Преподаватели в МУ-София,

От името на Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Ректората на МУ-София, отправяме молба да се включите в попълването на Въпросника-анкета „Survey on digitalisation in teaching“ в рамките на изпълнение на международния проект „INGENIUM – Алиансът на европейските университети“ с координатор Университет за приложни науки в Карлсруе, Германия.

Участието в анкетата и отговорите на отделните въпроси са доброволни. Анкетата е анонимна и цялата предоставена от Вас информация ще бъде третирана поверително. Не предоставяйте лични данни в свободния текст. Резултатите ще бъдат публикувани само в анонимна форма.

Отговорите на въпросите ще отнемат около 15 минути
Участието е възможно до 31.05.2022 г.

Целта на тази анкета е да се проучи Вашия опит с дигиталното преподаване от гледна точка на използване на софтуерен инструментариум, електронно интерактивно учебно съдържание и пр.. Резултатите ще се използват за подобряване на цялата палитра от възможности за дигитално преподаване съответно Bашите нужди. 
На тази база ще бъде изготвена новата перспектива за развитието на преподаването в МУС като равноправен партньор на Алианса.
 
Вашето участие в проучването е от голямо значение за качествената дигитализация на висшето образование в Европа, затова Екипът на Ingenium и Медицински университет – София Ви благодарят за вниманието!

Линк към Въпросника (на Български език):
https://hka-survey.de/index.php/476751?lang=bg 

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)