Страници

АКТУАЛНО

Започва онлайн приемането на документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2021-2022г.

Уважаеми кандидат-стипендианти,

Документи за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2021/2022 г., ще бъдат приемани онлайн, според изискванията на съответното основно звено. Kандидатстването ще се извърши в периода 23.03.2022г. до 12.00 часа на 06.04.2022г.
За тази цел, всеки кандидат-стипендиант от основните звена на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия (*за кандидатите от категория 2 това е задължително), трябва да направи следното:

1. Да подготви необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно

заповедта на Ректора на МУ-София;

2. Да провери коректността и пълнотата на документите си;

3. Да сканира документите си в един единствен файл, във формат PDF с резолюция от

150-200 dpi;

4. Да именува файла с документите си по модела: инициали на звено, фак. номер, група.

5. Да изпрати файла с документите си на имейл-адреса на съответното звено, както следва за:

МФ: otluspehstip@medfac.mu-sofia.bg– за стипендии I-ва категория

stipendii@medfac.mu-sofia.bg – за стипендии II-ра категория и социални

стипендии – тел. за връзка 02 9172674

ФДМ: stipendii@fdm.mu-sofia.bg – тел. за връзка 02 9542909

ФФ: stipendii@pharmfac.mu-sofia.bg – тел. за връзка 02 9236504

ФОЗ: stipendii@foz.mu-sofia.bg – тел. за връзка 02 9432292

МК-София: stipendii@mc.mu-sofia.bg – тел. за връзка 02 9154626

Филиал-Враца: stipendii@filialvratsa.mu-sofia.bg – тел. за връзка 09 2645176

В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са

четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващите

документи в един файл, като в основание запише „корекция“.

Актуално

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)