Страници

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

САМО ЗА СТУДЕНТИ ОТ 5 КУРС

ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗАПОЧВА НА 16.03.2022 И ЗАВЪРШВА НА 23.03.2022 Г.

Регистрацията за изпит по Фармакогнозия II част, ще бъде активна в петък, 11.03.2022, в 19:30 ч.

Актуално

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)