Страници

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ - АКТУАЛНО

Получаване на студентските книжки от студентите, записани в първи курс, специалност Фармация за учебната 2021г./2022г.

Уважаеми студенти, моля явете се на 27.09.2021 година, пред сградата на Фармацевтичния факултет, на ул. Дунав №2 за да получите студентските си книжки.
Моля, спазвайте точния час съгласно графика.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)