Протоколи от заседанията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

на Фармацевтичен факултет при МУ-София  

 

 

 

Мандат 2016/2020

 

Редовно Отчетно-Изборно Общо събрание на Фармацевтичен факултет при МУ-София

 

Мандат 2012/2016

 

 

Протоколи от предни мандати