Syllabus for  students taught pharmacy in English Winter semester 2019/2020

 

IMPORTANT NOTICE!!!

Dear users, in order to see the updated information, please click  on the Refresh/Reload button of your browser.

Thank you!

Syllabus - 1-st course students studying pharmacy in English

Syllabus - 2-nd course students studying pharmacy in English

Syllabus - 3-rd course students studying pharmacy in English

Syllabus-4-th course students studying pharmacy in English

Syllabus-5-th course students studying pharmacy in English

 

 

Разпис на учебните занятия за студенти фармацевти

  Зимен семестър 2019/2020 учебна година

Важно!!!

Уважаеми потребители, за да видите обновената информация, кликнете върху бутона Обнови/Повторно зареждане на Вашия браузър.

Благодаря!

Разпис на учебните занятия за студентите от I курс

Разпис на учебните занятия за студентите от II курс

Разпис на учебните занятия за студентите от III курс

Разпис на учебните занятия за студентите от IV курс

Разпис на учебните занятия за студентите от V курс

 

 

Забележка:

Разписът на учебните занятия е актуален към датата означена в долния ляв ъгъл на страницата!

За извършени промени в разписа на учебните занятия Ви информира поставената пиктограма

 

 

 

           Последна промяна: 10.09.2019

           Last change: 10.09.2019