Разпис на учебните занятия за студенти фармацевти

  Летен семестър 2019/2020 учебна година

 

 

 

Важно!!!

Уважаеми потребители, за да видите обновената информация, моля кликнете върху бутона Презареждане/Зарежда повторно  на Вашия браузър.

 

Разпис на учебните занятия за студентите от I курс

 Разпис на учебните занятия за студентите от II курс

  Разпис на учебните занятия за студентите от III курс

 Разпис на учебните занятия за студентите от IV курс

 

 

 

Забележка:

Разписът на учебните занятия е актуален към датата означена в долния ляв ъгъл на страницата!

За извършени промени в разписа на учебните занятия Ви информира поставената пиктограма

 

Последна промяна: 02.02.2020

 Last change: 02.02.2020

 

П