Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

График за провеждане на колоквиуми със студенти завършили 6-месечният, преддипломен  стаж в аптека

 

15.09-23.09.2020 г.

 

 

 

 

Социална фармация и фармацевтично законодателство - 15.09 (вторник)

Технология на лекарствените форми и биофармация- 16.09 (сряда) Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ- 17.09 (четвъртък)

Фармакология, фармакотерапия и токсикология- 18.09 (петък)

Фармакогнозия- 23.09 (сряда)  

Важна информация: Студентите завършили преддипломен стаж, се явяват на колоквиум по съответната дисциплина, в групи до 15 студенти, съгласно изготвеният часови график за полагане на колоквиум. Влизането в сградата на Фармацевтичен факултет, на съответната група студенти започва 15 мин преди указания час за началото на колоквиум, на съответната група. Задължително е носенето на предпазни маски от всеки студент и спазването на правилата за стриктна децинфекция и дистанция. Студенти без предпазни маски няма да бъдат допускани в сградата.