Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

Резултати от анкетни проучвания

2020

 

 

01.01.2020- 1.07.2020  
   
АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ТОКСИКОЛОГИЯ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ АНГЛО - ОБУЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ ОРГАНИЗАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ ОРГАНИЗАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО АНГЛО - ОБУЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ  [A]  АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  01.01.2020 - 01.07.2020  

AНКЕТИ  [А]  ФАРМАКОГНОЗИЯ  I  ЧАСТ  01.01.2020 - 01.07.2020

 
АНКЕТИ  [А]  ФАРМАКОГНОЗИЯ  II ЧАСТ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ  [А]  ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ  [Б]  АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ  [Б]  ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ  I  ЧАСТ  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ  II  ЧАСТ  01.01.2020 - 01.07.2020.  
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.01.2020 - 01.07.2020  
АНКЕТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  01.01.2020 - 01.07.2020