Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

Резултати от анкетни проучвания

2017

 

 

01.01.2017- 30.06.2017 1.07.2017- 31.12.2017

АНКЕТИ [А] СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ

АНКЕТИ [A] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ

АНКЕТИ [А] ФАРМАКОИКОНОМИКА АНКЕТИ [A] ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ
АНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ АНКЕТИ [A] ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА С БИОФАРМАЦИЯ
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ АНКЕТИ [А] ФАРМАКОГНОЗИЯ  I ЧАСТ
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ АНКЕТИ [А] ФАРМАКОГНОЗИЯ  II ЧАСТ
АНКЕТИ  АНГЛО - ОБУЧЕНИЕ СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ АНКЕТИ [B] БРОМАТОЛОГИЯ
АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО АНКЕТИ [B] 10 ДИСЦИПЛИНИ
АНКЕТИ РЕАЛИЗАЦИЯ АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ  I ЧАСТ
АНКЕТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ  II ЧАСТ
  АНКЕТИ 1 КУРС