Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

Резултати от анкетни проучвания

2015

 

 

01.01.2015- 30.06.2015 1.07.2015- 31.12.2015
   
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ АНКЕТИ [А] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ОРГАНИЧНА ХИМИЯ АНКЕТИ [A] ФАРМАКОЛОГИЯ
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ  АНКЕТИ [B] 10 ДИСЦИПЛИНИ
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФИЗИКОХИМИЯ  АНКЕТИ 1 КУРС
АНКЕТА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  
АНКЕТА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ  АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  
АНКЕТА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОЛОГИЯ   
АНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ   
АНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  
АНКЕТИ [B] АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ   
АНКЕТИ [B] ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ